Телефон +359 66 800 121

Охрана на ценни пратки и товари

Охрана на ценни пратки и товари

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана на ценни пратки и товари, посредством специализирано оборудвани, бронирани транспортни средства и високо квалифицирани охранителни екипи.

Всички служители са обезпечени с модерно бойно снаряжение, техника, средства за свръзка и комуникация с Дежурния център и патрулна охрана на съответната територия. Също така и с : помощни средства и екипировка – бронезащитни жилетки, противогази, палки, радиостанции и др.

 

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД разработва разнообразни методи според спецификата на конкретната задача и предмета, обект на защита. В определени случаи се предвижда включването на допълнителни въоръжени сили, позиционирани на определени участъци. Всички действия и използвани ресурси са съобразени и отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за частната охранителна дейност.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ :

  • Разработка на основните маршрути и техните алтернативни решения;
  • Проверка на маршрутите за транспортиране, с цел предвиждане на потенциални участъци, обект на възможни нападения и провокации;
  • Разработване на концепция за защита на ценностите, включваща противодействие при евентуални престъпни посегателства;
  • Организация на действията на охранителните екипи;
  • Създаване на необходимата служебна документация, регламентираща работата на охраната.

 

ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ :

  • Осъществяване на охрана и транспортиране на ценни пратки и товари чрез охранителни сили, специализирани транспортни средства, ( спеиализирани бронирани автомобили ), оборудване, техника и оръжие.
  • Сбор, обработка, систематизиране и анализ на информацията, касаеща съблюдаване плана за охрана;
  • Постоянна връзка с Дежурния център;
  • Привличане на допълнителни сили за разрешаване на внезапно възникнали задачи и извънредни ситуации;
  • Заключителни рапорти и обобщение.