Телефон +359 66 800 121
 • en

Сигналноохранителна дейност

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, мониторинг и денонощно отреагиране на сигнали от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи при гарантирана имуществена отговорност.

Сигналноохранителна дейност

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

 • Среща с Клиента, охранително обследване на обекта и оценка на риска във връзка с възможността за монтиране и ефективността на работа на сигнално – охранителна система. Избор на вариант за предаване на сигнала – чрез радиопредавател, GSM връзка, Интернет, GPRS;
 • Проектиране на сигнално-охранителна система, съобразно изискванията на Клиента и сложността на обекта;
 • Монтаж на сигнално – охранителна система, програмиране и въвеждане в експлоатация. Извеждане на сигнала при оперативния дежурен /Дежурен център/ на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД.

 

ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

 • Денонощен дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект в постоянен режим (мониторинг) и предаване на алармените сигнали от охранявания обект към автопатрулния екип чрез оперативен дежурен;
 • Отреагиране на сигналите, постъпващи от сигнално – охранителната система от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи.

 

ПРЕДИМСТВА НА ОХРАНАТА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА (СОТ) в „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД:

 

 • Отреагиране на въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи от 2 до 5 минути в рамките на града в зависимост от местоположението на охранявания обект;
 • Възможност за привличане на допълнителни сили и средства на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД в случаи на възникване на извънредна ситуация в охранявания обект;
 • Висока надеждност на използваното оборудване;
 • Денонощна възможност за дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект;
 • Използване на радиопредавател, GSM връзка, Интернет, GPRS за свързване на охранявания обект с Дежурния център;
 • Гарантирана имуществена отговорност при настъпила щета;
 • Възможност на Клиента за получаване на информация за работата на сигнално – охранителната система на неговия обект чрез безплатната услуга „МЕТАЛ СОД – SMS ИНФО“.

 

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ:

 

 • БЕЗПЛАТНО охранително обследване на обекта, установяване степента на защитеност и оценка на риска;
 • БЕЗПЛАТЕН монтаж на сигнално – охранителна система, собственост на фирмата;
 • БЕЗПЛАТНО включване;
 • БЕЗПЛАТНО ползване на сигнално – охранителна техника в периода на договора;
 • БЕЗПЛАТНО 24- часово сервизно обслужване в периода на договора;
 • ГАРАНТИРАНА 24 – часова реакция на алармени сигнали от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи, доказана посредством GPS система;
 • ГАРАНТИРАНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ, посочена в договора за охрана.