Телефон +359 66 800 121
  • en

За Нас

Ние осъзнаваме, че гражданите се нуждаят от защита и сигурност на бизнеса, имуществото, работното място и дома. Сигурността и безопасността на нашите клиенти са ни приоритет.  Стремим се във всичките си действия да им  предоставяме цялостни решения за спокойствието им, които покриват всички  техни изисквания. Съчетаваме ефективност и креативност, които гарантират високото качество на нашите услуги.

Опитът и традициите ни в охранителната дейност предопределят лидерството ни в област Габрово.

За Нас

МИСИЯ:

Мисията на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  се състои в предлагане и осъществяване на висококачествена и надеждна охрана и сигурност на територията на цялата страна.

 

ВИЗИЯ:

Нашата визия е да бъдем безспорен лидер на пазара за охранителни услуги. Реализираме това, като имаме :

  • Индивидуален подход към всеки клиент;
  • Гъвкава ценова политика;
  • Висок професионализъм на кадрите;
  • Конфиденциалност;
  • Законност;
  • Комплексен подход към обезпечаване охраната и сигурността на клиента и  неговия бизнес;
  • Широк спектър от всички видове професионална охрана;
  •   Професионално – аналитично прогнозиране развитието на ситуации по сигурността;
  • Съвременни технически средства, пълна комплектовка, автопарк и въоръжение.

Само така можем да изградим организация, способна да отговори на бъдещите предизвикателства.

 

Стратегията на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е насочена към  модернизиране на предлаганите от фирмата услуги в сферата на охраната и сигурността.

 

За нас сигурността е средство, осигуряващо спокойствие на нашите клиенти за техния живот и собственост.