Телефон +359 66 800 121
  • en

Екип

Екипът на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД има стремеж за постигане на конкретните цели. В нашия екип се използва единствено местоимението „НИЕ”!

 

Екип

 

Всички служители от охранителния състав на фирмата се обучават в  Международните центрове за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА – МЕТАЛ” ООД, част от структурата на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД.

 

МЦСПОС „АЛФА-МЕТАЛ“ ООД са водещи частни учебни центрове (лиценз № 200612335 /21.06.2006 г и лиценз № 2014121178/08.01.2015г.на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет на Република България).

 

АЛФА-МЕТАЛ“ ООД притежава и Лиценз №1602420/07.02.2016г. издаден от английската компания „Industry Qualifications“ явяваща се компания, гарантираща качеството на предлаганите обучения съгласно английските стандарти (Awarding Body) .

 

МЦСПОС АЛФА-МЕТАЛ“ ООД ООД са специализирани в провеждането на обучения за охрана и сигурност – практическо обучение в реални условия в комбинация с уникалната методика за преподаване на инструктори от САЩ, Русия, Канада, Казахстан и Европейския съюз. В обученията е заложена специална тактическа подготовка – боравене с огнестрелно оръжие, тактическо и/или екстремално управление на автомобили , до лекарска помощ, правна подготовка, ръкопашен бой, практически съвети.

 

Центровете предлагат най-доброто от световните системи за обучение, комбинирано в уникални програми, чиито основни цели е да се подобри и повиши квалификацията на персонала и хората, заети в сферата на охраната и сигурността.