Телефон +359 66 800 121
 • en

Курсове за оръжие

Курсове за оръжие

Теория – 16 учебни часа

  • Класификация на оръжията – 1 учебен час;
  • Правила за безопасност – 2 учебни часа;
  • Боеприпаси и стрелкови оръжия – 2 учебни часа;
  • Общи сведения за балистиката – 1 учебен час;
  • Основни техники на стрелбата – 2 учебни часа;
  • Правна подготовка – 2 учебни часа;
  • Оказване на до лекарска помощ – 4 учебни часа;

Практика – 16 учебни часа


Такса – 350,00 лв.


Необходими документи:

 • Свидетелство за съдимост;
 • Служебна бележка от психодиспансер;
 • Копие на лична карта;
 • Паспортни снимки – 2 бр.

Изисквания за изпита :

 • Минимум 4 учебни часа
 • ОРЪЖИЕ – 9 мм пистолет ГЛОК 17;
 • ЦЕЛ – гръдна или поясна мишена;
 • РАЗСТОЯНИЕ ДО ЦЕЛТА – 25 метра;
 • КОЛИЧЕСТВО НА БОЕПРИПАСИТЕ – 6 броя;
 • ВРЕМЕ ЗА СТРЕЛБА – 2 минути;

Задължителни боеприпаси по правилник :

 • 96 броя .22 lr – пистолет
 • 36 броя 9х18 – пистолет
 • 54 броя 9х19 – пистолет
 • 24 броя .38 Sp – револвер
 • 8 броя 12 кал. – помпа

Цената включва лекции на специалисти, задължителните боеприпаси и изпитната такса към ОД МВР!