Телефон +359 66 800 121
 • en

Новини

 

Никой не е застрахован от пожар

Предимствата на пожароизвестителни системи (ПИС)

Пожарите застрашават човешкия живот, дават се човешки жертви, а щетите, причинени от пожар, са скъпоструващи. Рискът от пожар може да бъде отстранен, или намален, затова решаваща роля за безопасността имат ранното предупреждаване и бързото погасяване на възникналия пожар. Правилният избор на пожароизвестителна система за жилищни сгради, административни и офис помещения, болнични заведения и промишлени обекти е най-прекият път към намаляване на риска от възникване на пожар или ограничаване на последствията от вече възникнал такъв.

Основна цел на противопожарните мерки е предотвратяване на човешките жертви и опазване здравето и безопасността на хората, следвана от свеждане до минимум на материалните щети и произтичащите от тях разходи.

Видове
Пожароизвестителните системи най-общо биват два вида – конвенционални и адресируеми, според начина на комуникация между централната станция и отделните елементи по линията на системата.

Важен метод за улесняване локализирането на възникнал пожар и евакуацията на хората в сградата е зонирането, което представлява групиране на устройствата в линиите (конвенционални или адресируеми) в определени зони и позволява разделянето на охраняемия обект на подобекти. Колкото повече на брой зони се обособят, толкова по-бързо и лесно се открива пожарът.

Конвенционалните пожароизвестителни централи са с ограничено приложение в обществени и промишлени сгради, тъй като имат значително по-ниска селективност по местоположение, но могат да осигурят напълно приемливо ниво на защита за апартаменти и фамилни къщи с по-малко на брой помещения.

При адресируемите системи централната станция адресира циклично всички елементи и прочита тяхното състояние, като при нужда подава команда за активиране или деактивиране. По този начин във всеки момент е известно местоположението на задействания датчик и неговият статус.

Абсолютната селективност не се изисква при малки жилища, но в големи сгради като болници, хотели, офиси и т. н., отсъствието й би могло да доведе до ненавременно откриване на пожара.

Замисляли ли сте се … в автомобила ни сме задължени да имаме пожарогасител, а домът ни, как е защитен той?

По-голяма част от средностатистическите българи работят предимно, за да покрият вноските по ипотечните си кредити и да осигурят жилище за себе си и за децата си, но остава въпросът как защитаваме това жилище, за което сме заделяли голяма част от доходите си в продължение на 20, дори 30 години?

Едно от основните неща, които правим, е да го застраховаме като в повечето случаи застраховката е задължително условие при отпускането на ипотечен кредит. Застраховката обаче не може да гарантира безопасност за нашето здраве и имущество. Но ако инвестираме в пожароизвестителна система в комплекс със СОТ ние ще сведем щети от възникнал пожар до минимум, тъй като задействането на алармена сигнализация изпраща сигнал в дежурния център за пожарна тревога и предупреждение за техническа неизправност ако има такава. Сигнално-охранителната техника в Метал Секюрити Груп е напълно безплатна, няма такса включване, безплатна профилактика, дежурен техник 24-часа в денонощието. Конвенционалния пожарен датчик е на стойност 13,90 лв. при изграждане на двете системи в комплект монтажа, пробите и пускането в експлоатация е безплатно.

Нека се замислим за нашето спокойствие, сигурност и надеждност! Бъдете една крачка напред!

Новини

 • Може да бъде изображение с връхни дрехи и огън

 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 16.07.2021 год. около 07:56 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. При пристигане на обекта е заварена жена системно крадяща от обекта.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителката е изведена от обекта и предадена на органите на реда.
   
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 14.07.2021 год. около 02:30 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, пл. „Възраждане“. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. При пристигане на обекта са заварени двама мъже в нетрезво състояние създаващи комфликт.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е изведен от обекта и предаден на органите на реда.
   
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 02.07.2021 год. около 21:30 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, ул. „Д-Р Илиев Детския “. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. При пристигане на обекта е заварен мъж в нетрезво състояние създаващ комфликт.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е изведен от обекта и предаден на органите на реда.
   
 • ?Автопатрул на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ навремено предотврати разрастване на пожар от партерен етаж на жилищен блок в град Трявна.
  Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 22.06.2021 год. в 13:35 часа е получен алармен сигнал от обект находящ се в град Трявна. Автопатрул на „Метал Секюрити Груп“ пристига на адреса и установява, че обектът гори. Подаден е незабавен сигнал на РСПБЗН Трявна.
  ?Пристигналите на място пожарникари изгасят огъня.
  Благодарение на бързата реакция на нашия мобилен екип е предотвратила разрастването на пожара и щети, които трудно могат да се предвидят.

   

 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 17.06.2021 год. около 18:00 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, ул. „Брянска“. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. При пристигане на обекта е заварен мъж в нетрезво състояние създаващ комфликт.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е изведен от обекта.
   
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 27.05.2021 год. около 19:00 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Севлиево, ул. „Росица“. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. При пристигане на обекта е заварен мъж в нетрезво състояние създаващ комфликт.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е изведен от обекта.
   

   

 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 22.05.2021 год. около 15:00 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. При пристигане на обекта е заварен мъж в нетрезво състояние създаващ комфликт.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е изведен от обекта и предаден на органите на реда.
  Може да бъде изображение с текстово съобщение
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 10.05.2021год. около 19:20 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Габрово, ул. „Прохлада“. На сигнала е реагирал автопатрулен екип. Заловен е извършител в нетрезво състояние, който е откраднал стока от обекта и е създавал проблеми на служителите в магазина.
  Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е задържан и предаден на органите на реда.
  Може да бъде изображение с един или повече хора и изправени хора
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 03.04.2021 год. около 19:00 часа е получен сигнал „Паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Габрово, ул. „Николаевска“. При пристигане на автопатрулния екип в обекта са заварени клиенти ,които са се сбили. Благодарение на бързата и адекватна реакция на екипа на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ проблемната ситуация е овладяна, клиентите биват разтървани и изведени от обекта.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 12.02.2021г. в центъра за получаване на сигнали на „Метал Секюрити Груп“ е получен алармен сигнал от заведение, намиращо се в град Габрово.
  При пристигане на автопатрулния екип, служителите на фирмата, заварват незаключена врата, в обекта няма нарушители и не са констатирани липси.
  Благодарение на бързата реакция на екипа, са предотвратени евентуални щети и кражби !
 • ? Ако се чувствате уязвими, ако искате сигурност и спокойствие ние ви предлагаме така наречените паник бутони.Те дават възможност да активирате аларма в спешна ситуация. Това е много лесна процедура, която може да е безценна, в случай на беда. При опасност може да не сте в състояние да ползвате мобилните си телефони за да извикате помощ. Но скрит паник бутон може да бъде натиснат лесно без това да бъде видяно от агресора.

 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 03.10.2020год. в ранните сутринни часове е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от бензиностанция находяща се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“. На сигнала, бързо е реагирал автопатрулен екип, на мястото е заварен клиент, във видимо нетрезво състояние, който обижда персонала и създава проблеми. Благодарение на бързата и адекватна реакция на екипа на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ нарушителят е изведен и са предотвратени евентуални неприятности.

   

 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 30.09.2020год. около 20:00 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Габрово, ул. „Николаевска“. Секунди след получаването на сигнала, на обекта е пристигнал автопатрулен екип, на мястото е заварен клиент, който обижда персонала и клиентите и пречи на нормалния работен процес. Благодарение на екипа на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ нарушителят е изведен и са предотвратени по-сериозни проблеми.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 29.09.2020г. в центъра за получаване на сигнали на „Метал Секюрити Груп“ е получен алармен сигнал от заведение, намиращо се в град Габрово. При пристигане на автопатрулния екип, служителите на фирмата, заварват отворена врата с ключ в ключалката, в обекта няма нарушители и не са констатирани липси.
  Благодарение на бързата реакция на екипа, са предотвратени евентуални щети и кражби.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 12.09.2020год. около 20:30 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Габрово, ул. „Радецка“. На сигнала светкавично е реагирал автопатрулен екип, който заварва клиент, които е минал през касата на магазина, без да плати стоката, която е взел. Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителят е задържан и предаден на органите на реда.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 21.08.2020год. около 23:00 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от заведение находящо се в гр. Габрово, ул. „Ястребец“. На сигнала светкавично е реагирал автопатрулен екип, който заварва шумна компания, създаваща неприятности на работещите в обекта и нарушават вътрешния ред. Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителите са изведени и са предотвратени неприятни последствия.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 12.08.2020год. около 18:00 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от магазин находящ се в гр. Габрово, ул. „Брянска“. На сигнала светкавично е реагирал автопатрулен екип, който заварва клиенти, създаващи неприятности на клиентите и работещите в обекта и нарушават вътрешния ред. Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителите са изведени и предадени на служителите на реда.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 13.08.2020год. около 19:00 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от заведение находящо се в гр. Габрово, ул. „Брянска“. На сигнала за секунди е реагирал автопатрулен екип, който заварва лица, във видимо неадекватно състояние, които се карат с персонала и създават пречки за нормалната дейност на заведението. Благодарение на бързата реакция на автопатрулния екип на „Метал Секюрити Груп“ нарушителите са изведени и предадени на органите на реда.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 06.08.2020год. около 20:00 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от заведение находящо се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“. На мястото е изпратен автопатрулен екип, който заварва клиент във видимо нетрезво състояние, създаващ неприятности на клиентите и работещите в обекта. Благодарение на светкавичната реакция на нашите колеги не се стига до неприятни случки, а лицето напуска обекта.
 • Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество.
  На 04.08.2020 год. в 12:22 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, ул. „Радецка“. На мястото е изпратен автопатрулен екип, който заварва жена, която е откраднала стоки от магазина. Лицето е задържано и предадено на МВР.
 • Сутринта на 28.07.20г. в цетъра за получаване на сигнали на Метал Секюрити Груп е получен алармен сигнал за обект находящ се в село Мичковци. Патрул на фирмата пристига до обекта за няколко минути. При оглед патрулът установява счупено стъкло на прозорец. В обекта не е влизано, няма констатирани липси и нарушители. Бързата реакция на екипът на Метал Секюрити Груп е доказана за пореден път.

 • „Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена. За това замислете се на кого ще поверите Вашето имущество!“

  На 27.07.20г. в 23:02 часа е получено нарушение в оперативния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в село Душево. На мястото е изпратен автопатрулен екип. След пристигане на обекта, екипа установява, че има счупен прозорец, но в обекта няма липси и нарушители.

 • На 08.07.2020 год. в 04:16 часа е получено нарушение в оперативния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в град Габрово, ул.“Скобелевска“. На мястото е изпратен автопатрулен екип. След пристигане на мястото екипа установява, че входната врата е отключена, а вътре в обекта има лице, което твърди, че си пазарува. Същото е задържано и предадено на органите на реда.

 • На 07.07.2020 год. в 21:10 часа е получен сигнал „паника“ в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, ул. „Николаевска“. На мястото е изпратен автопатрулен екип, който заварва мъж в нетрезво състояние създаващ проблеми на служителите на магазина и на клиентите в него. Лицето е задържано и предадено на МВР.

 • На 23.05.2020 год. в дежурния център на „Метал Секюрити Груп“ е получен сигнал от паник бутон от магазин за хранителни стоки, находящ се в град Габрово, ул. „Николаевска“. При пристигането и блокирането от въоръжения мобилен охранителен екип на обекта е заловен нарушител, който е укрил три кутии цигари. Лицето е задържано и предадено на органите на редa.

   

 • На 12.05. 2020 год. 21:33 часа е получен сигнал – паника в оперативения дежурен център на „Метал Секюрити Груп“ от спешно отделение „Тота Венкова“. На  мястото е изпратен автопатрулен екип. При неговото пристигане заварва мъж, който буйства и създава проблеми на персонала. Лицето е задържано и предадено на органите на редa.

 • На 12.12.2019 год. в 18:35 часа е получен сигнал – паника в оперативения дежурен център на „Метал Секюрити Груп“ от обект находящ се в град Габрово. На  мястото е изпратен автопатрулен екип. При неговото пристигане заварва мъж, който буйства и създава проблеми на персонала. Лицето е задържано и предадено на органите на редa.

   

 • На 12.12.2019 година в 11:28 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен алармен сигнал от обект, находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ в град Габрово.
  На място е изпратен автопатрулен екип, който задържа лице създаващо проблеми на персонала в охранявания от фирмата обект.

 • На 11.06.2019 год. в 6:15 ч. е получен сигнал в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в с. Душево, община Севлиево, област Габрово. На мястото е изпратен автопатрулен екип. При пристигането му на мястото се установява, че от обекта излиза гъст дим. В следствие, на което екипа предприема незабавни действия за погасяването на пожара.

 • На 19.06.2019 год. в 00:13 ч. е получен сигнал в оперативния дежурен център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ от обект находящ се в гр. Габрово, ул. „Шипка“. На мястото е изпратен автопатрулен екип. При неговото пристигане се установява, че от дъждовната буря в обекта навлиза вода. За наводнението е информирано отговорното лице на обекта.

 • МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД И РУ ГАБРОВО ПРИ ОД МВР ГАБРОВО – ЗА ВТОРА ПОРЕДНА

   

  ГОДИНА ЗАЕДНО В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМИ

   

  За втора поредна година охранителна фирма „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД съвместно с РУ ГАБРОВО при ОД МВР ГАБРОВО и с подкрепата на „ДЗАЛЛИ“ ООД и „ПОЛИПРЕС“ ООД стартират информационна кампания за превенция срещу телефонните измами.

   

  В рамките на тази кампания отново ще бъдат разпространени информационни книжки „ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННА ИЗМАМА“, в които подробно са описани най-често разиграваните сценарии за извършване на телефонни измами, както и основните правила на поведение при попадане в подобна ситуация. 

  Телефонните измами се оформиха като сериозно престъпление, което тормози цялото ни общество. Анализ на МВР и Прокуратурата показва, че през последните три години българите са дали на ало измамниците над 18 милиона лева. В Габрово ежедневно има регистрирани такива случаи. Именно поради тази причина за втора поредна година, ние от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ стратирахме съвместна кампания с РУ ГАБРОВО при ОД МВР ГАБРОВО с цел да информираме гражданите как да се предпазват и кои са най-често използваните схеми от телефонните измами. Инициативата ни се провежда от началото на юни месец. Надяваме се с тази кампания да достигнем до повече хора, които да предпазят както себе си, така и своите близки от такива престъпни посегателства“ – казва Марияна Цвяткова – специалист „Маркетинг и реклама“ в „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД.

  Бихме искали да отправим и апел към банковите служители – има случаи, при които след като получат телефонно обаждане, свързано с искане на парични средства, възрастните хора посещават близък клон или офис на банка. Ако банковите служители забележат възрастни хора – видимо притеснени – да изтеглят голяма сума пари, да се опитат да им обяснят за схемите на телефонни измами и незабавно да подадат сигнал на 112!“  

  Телефонните измамници са много изобретателни и схемите, с които въвеждат в заблуждение жертвите си, постоянно се сменят и стават все по-убедителни. 

  МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД и РУ ГАБРОВО при ОД МВР ГАБРОВО отново напомнят:

  – Бъдете изключително внимателни, предпазливи и бдителни! Не се доверявайте на непознати и не предоставяйте лични данни по телефона!

  – Искането на пари по телефона е категорична измама! Независимо от това колко убедително Ви говорят, бъдете наясно, че ако Ви искат пари под какъвто и да е предлог сте потенциална жертва на телефонните измамници. Затворете и незабавно позвънете на тел. 112 / избира се безплатно /! 

  – Няма държавна институция, която да иска предоставяне на пари по телефона, да се хвърлят през тераса/ прозорец или да се оставят на определени места на улицата! 

  – Стане ли въпрос за оказване на съдействие при провеждане на полицейска акция по залавяне на измамници – това категорично е телефонна измама!

   

 • На 03.02.2019 година в 17:16 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен алармен сигнал от обект, находящ се на ул. „Емануил Манолов“ в град Габрово.
  На място е изпратен автопатрулен екип, който задържа лице в охранявания от фирмата обект и го предава на органите на МВР.

 • На 09.04.2018г. в 16:44 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен алармен сигнал от обект, находящ се в град Трявна, ул. „Бачо Киро“ (Дом на покойника). На място е изпратен автопатрулен екип. Установено е, че в обекта е възникнал пожар. Предприети са незабавни мерки и е извикам и екип на РСПБЗН – Трявна. Пожарът е локализиран и потушен. Благодарение на бързите и професионални действия на екипите на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ и РСПБЗН – Трявна бе предотвратено нанасянето на сериозни щети.

 • На 15.06.2017 година в 03:57 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен алармен сигнал от обект, находящ се на ул. „П.Р.Славейков“ в град Трявна.
  На място е изпратен автопатрулен екип, който задържа 2 лица (мъж и жена ) в охранявания от фирмата обект и ги предават на компетентните органи.
  Благодарение на бързите и професионални действия на служителите на„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ бе предотвратено извършването на тежко криминално деяниe.

 • „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ осъществява денонощна физическа охрана на обект „ПАРК КАЗАРМИ“, находящ се в град Севлиево, ул. „Стефан Пешев“.
  На 23.04.2017г в 20:15 часа в дежурния център на фирмата е получен алармен сигнал от обекта. На място е изпратен и автопатрулен екип, който установява, че една от беседките в парка е счупена. Извършителят е задържан и предаден на органите на МВР с протокол за задържано лице.

 • На 26.02.2017 година в 17:22 часа в магазин за хранителни стоки на ул.„Стефан Пешев“ в град Севлиево е направен опит за кражба.
  След подаден алармен сигнал от паник бутон в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“, автопатрулният екип отреагира своевременно, задържа нарушителят и го предава на органите на МВР.

 • На 06.02.2017 година в 17:13 часа в магазин за хранителни стоки на ул.„Радецка“ в град Габрово е направен опит за кражба.
  След подаден алармен сигнал от паник бутон в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“, автопатрулният екип отреагира своевременно, задържа нарушителят и го предава на органите на МВР.

 • На 30.01.2017г. в 23:19 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен сигнал от паник бутон в обект на ул. „Ангел Кънчев“ в град Трявна.
  На място е изпратен автопатрулен екип. Установено е, че клиент във видимо нетрезво състояние притеснява персонала.
  След проведения разговор с охранителите на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“, лицето се извинява и напуска обекта.

 • На 18.01.2017г. в 19:00 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен сигнал от паник бутон в обект на ул. „Ангел Кънчев“ в град Трявна.
  На място е изпратен автопатрулен екип. Установено е, че клиент във видимо нетрезво състояние притеснява персонала и нарушава вътрешния ред.
  След проведения разговор с охранителите на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“, лицето се извинява и напуска обекта.

 • На 15.01.2017г в 08:25 часа в дежурния център на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е получен сигнал от паник бутон в обект на бул. „Стефан Караджа“ в град Габрово.
  На място е изпратен автопатрулен екип. Установено е, че клиент с непристойното си поведение притеснява персонала и нарушава вътрешния ред.
  След проведения разговор с охранителите на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“, лицето се извинява и напуска обекта.

 • Здравейте! Казвам се Ирина Янакиева и отскоро съм специалист „Маркетинг и продажби“ в първата габровска частна СОТ фирма „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“. За краткото време, през което съм тук, научих и лично се уверих, че реално съществуват проблеми с престъпността и вандалските прояви не само на територията на област Габрово, но и в цялата ни страна. Можете да се уверите сами в това, като следите информационния бюлетин на МВР Габрово. В тази връзка не мога да не ви припомня за зверския побой, нанесен на продавач-консултант в „Удобният 2+2“ магазин в центъра на града. Случаят набра популярност и едва ли е останал човек в страната, който да не знае за него. Габровци не подценихме случилото се, защото знаем, че всеки един от нас или наш близък можеше да бъде на мястото на бития продавач. Излязохме на мирен протест, за да изкажем мнение и да потърсим справедливост, мир и спокойствие за жителите на града. Прави ми впечатление, че се обръща повече внимание върху това от какъв произход са извършителите на злодеянието. Коментира се, че клиентите в магазина не са се намесили в случващото се, но никой не отбелязва, че целия инцидент можеше да бъде предотвратен, ако служителите на охранителната фирма, която е поела отговорност върху сигурността на този обект, беше пристигнала навреме след подадения сигнал от паник бутона. Личното ми мнение е, че работата с позвъняване или с SMS на мобилен телефон не е надеждна. Смятам,че не гражданите са тези, които трябва да се месят в такива ситуации, при наличието на охрана. Всеки допуска грешки, но в тази сфера на работа те са недопустими. Не е физически възможно един човек да работи денонощно сам и да бъде пълноценен в работата си. Ето защо е много важно да се внимава при избора на охранителна фирма.

  Трябва да се подхожда с изключително висока отговорност когато става дума за сигурността на самите нас, нашият дом, семейство, бизнес и на нашите служители и в никакъв случай не омаловажавайте нуждата от качествена охрана. Има много критерии, с които трябва да сте запознати когато избирате охранителна фирма. Най-важните от тях са:

  – История на фирмата и нейното развитие – от колко време е на пазара и покрива ли минималните изисквания, по новия закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и какви обекти охранява;

  – Има ли собствен оперативен дежурен център и къде се намира;

  – Какви са начините за получаване и предаване на алармени сигнали, архивиране на всички сигнали;

  – Как се извършва подбора на кадри и през какви обучения преминават служителите;

  – Екипировка и въоръжение на автопатрулните екипи;

  – Наличен автомобилен парк и техническо оборудване на патрулиращите МПС-та /радиостанции, GPS система за реакция и мониторинг/;

  – Контрол на реагиращите екипи и времето за реакция;

  – 24 – часово наличие на дежурни технически екипи за поддържане на сигнално охранителна техника;

  – Технически ресурси;

  – Взаимодействието с органите на реда;

  – Предлага ли се имуществена отговорност при настъпила щета и до какъв размер;

  – Препоръките и благодарствените писма са конкурентен ресурс, който всяка охранителна фирма трябва да притежава;

  – Ниската цена не гарантира качествена охранителна услуга. Когато една фирма се фокусира да предложи ниска цена на пазара, обикновено това е свързано с доста компромиси. Компанията не може да влага ресурси в подобряване и надграждане на услугата, да е устойчива и да се развива. От там се поражда и невъзможността да се предлага качествена охранителна услуга в дългосрочен план.

  В региона на гр. Габрово „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е единствената охранителна фирма, която отговаря на горепосочените критерии. Стартира дейността си през далечната 1997г., като оттогава не спира да се разраства. Притежава лиценз No 843/23.06.2006 г. за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. През 2000г. открива офис в гр. Севлиево, а през 2012г в гр. Трявна. Фирмата има собствен оперативен дежурен център на стратегическо място в центъра на гр. Габрово и където чрез радиостанции, се получават всички алармени сигнали от охраняваните обекти. Засича се времето за реакция на автопатрулния екип от момента, в който е постъпил сигнала в дежурния център до момента на пристигане на АПЕ в охранявания обект. Всеки един автомобил на патрулния екип е оборудван с GPS система, за да се улесни патрула в работата си и да се намали максимално времето за достигане на охранявания обект.

  Подборът на кадри се извършва под строг контрол на ръководството. Всички служители от охранителния състав на фирмата се обучават в първия и единствен по рода си Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА-МЕТАЛ“ ЕООД, част от структурата на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД. Организират се специални практически тренинги и семинари за усъвършенстване на служителите в охранителните фирми и техните ръководители на теми: тактическа и стрелкова подготовка с бойно оръжие, правна подготовка, долекарска помощ, физическа подготовка, различни тренинги и тактически сценарии, охранително /тактическо/ и екстремно шофиране. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ разполагат с богат автопатрулен парк, който също ежедневно се контролира за техническата му изправност. Единствено „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ има дежурни технически екипи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. За разлика от други охранителни фирми има налични технически ресурси и не е необходимо клиентите да чакат за нужното оборудване, за да подсигурят своя дом. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ е единствената фирма, която задържа опасни рецидивисти, издирвани в цялата страна. Същите са предавани на органите на реда, за което има получени благодарствени писма от МВР.

  Фирмата е презастраховала дейността си и носи имуществена отговорност при настъпила щета в охраняваните обекти, в размер, посочен по избор на клиента.

  Едни от многото доволни клиенти на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ са предприятията ДЗАЛЛИ, ГАБИНВЕСТ, КОЛТЕК, БЕЛФРИГО, БУЛКАРТО и други. Фирмата охранява над 1500 обекта, сред които са банкови институции,заводи,предприятия, обекти на средния и дребния бизнес /заведения, магазини, офиси и др./, къщи и други частни имоти. Имат налични множество благодарствени писма и референции, които можете да видите на сайта www.metalsod.com.

  Едни от най-големите охранителни фирми в цяла България като „ТИМ СОД“, „СОТ 161“, „ТЕЛЕПОЛ“, „ФОРС ДЕЛТА“, „БОДУ СОД“ и „ASP” са избрали точно „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ да поеме охраната на по-рискови и отдалечени от техния обхват обекти в Габровската област.

  Фирмата и нейния бизнес са доста атрактивни и доказателство за това са изключително щедрите предложения от страна на по-големи заинтересовани фирми за покупка. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ са поласкани от високата оценка на тяхната работа и на фирмата, но вместо продажба на бизнеса са ориентирани към въвеждане на иновации, както в технически аспект, така и в квалификацията на персонала. Надяваме се нашите клиенти да бъдат все по-доволни и повече. Изключително много ги ценим, защото без тях фирмата не би съществувала.

  За нас не е важна показността, а добре свършената работа. Сигурността е много сериозно и интимно понятие и не може всеки с офис и патрулен автомобил да го предлага. Ние вярваме в това и се стремим да го доказваме повече от 20години. Нашето мото е: СИЛНИТЕ ИЗБИРАТ СИЛНИ ПАРТНЬОРИ. Всичко това ни прави най-надеждната, сигурна и предпочитана охранителна фирма в област Габрово!