Телефон +359 66 800 121
  • en

Обучение

Обучение

Всички служители от охранителния състав на фирмата се обучават в първия и единствен по рода си Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА-МЕТАЛ“ ЕООД , част от структурата на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД .

Учебният център е част от Международната Група Учебни центрове „Альфа Престиж“ и притежава Лиценз за обучение №200612335/21.06.2006 и Лиценз №2014121178/08.01.2015 , издадени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерство на образованието и науката на Република България.

АЛФА-МЕТАЛ“ е първият в страната профилиран в сферата на сигурността учебен център и един от малкото международно признати академии, специализиран в подготовката на кадри за охранителната индустрия. Учебният център се занимава с комплексна професионална подготовка , преподготовка и повишаване на квалификацията на охранителните кадри и гражданите по въпроси, свързани с обезпечаване на личната и корпоративна сигурност. Организират се специални практически тренинги и семинари за усъвършенстване на служителите в охранителните фирми и техните ръководители на теми :

-тактическа и стрелкова подготовка /с бойно оръжие /;

-правна подготовка ;

-долекарска помощ ;

-физическа подготовка ;

-различни тренинги и тактически сценарии ;

-охранително / тактическо шофиране , както и екстремално/.

Всички тези елементи са част от обученията и се преподават от Инструктори от САЩ ,Русия , Израел , Украйна и други.