Телефон +359 66 800 121
  • en

Пожаро-известяване

Пожаро-известяване

Пожарната сигнализация се монтира в комплекс със сигнално – охранителни, локални и инженерни системи на сгради за известяване, пожарогасене, димоотвеждане, контрол на достъпа и др.

С разрешение от МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ с рег. №905000-227/12.07.2018г. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага услуги по експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения – поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на област Габрово.

Чрез пожарната сигнализация се получава, обработва и предава с помощта на технически средства информация за пожар в обекти. Поради специфичните си възможности системите за пожароизвестяване са подходящи за приложение във всички видове обекти. Отличават се със съвременен дизайн, удобно управление и наблюдение на събитията и безотказна работа.

За своите клиенти фирмата разработва и избира най-доброто съвременно оборудване, което осигурява надеждна пожарна безопасност, простота при експлоатацията и обслужването. Системите се отличават с ниска себестойност и високо качество.


МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД работи дългосрочно с реномирани производители и доставчици на техника за пожароизвестяване като „Teletek Electronics“ и др. Фирмата ни е сертифицирана за одобрен партньор в дистрибуцията на системи за пожароизвестяване за територията на област Габрово.