Телефон +359 66 800 121
  • en

„VIP“ Охрана

„VIP“ Охрана

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД предлага персонална VIP охрана, включваща организация и провеждане на комплексни мероприятия по осигуряване охрана на всеки, който се нуждае от това: известни личности, крупни предприемачи, политици, физически лица и техните семейства. Обезпечаване охраната на личността преминава при тясно взаимодействие с органите на МВР.

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД разполага с екип от професионалисти с опит в личната охрана. Служителите са отлично подготвени психически и физически, имащи опит в Международни мисии към ООН и НАТО и завършили успешно специализирано обучение за „VIP“ охрана в международно признатите учебни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА – МЕТАЛ” ЕООД.

 

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД гарантира високо ниво на отговорност и дискретност при изпълнението на поетите задължения и условията към клиента. Всеки телохранител на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” е преминал през многостепенен подбор и щателна проверка. Изборът на охранител на такава длъжност се определя от съображенията за сигурност и охрана на поръчителя.
„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД с право се гордее с всеки от своите телохранители, които не веднъж са доказвали своя висок професионализъм, самоотвержено поведение, умение да анализират и да вземат правилни решения при екстремни обстоятелства.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ :

  • Събиране на информация за възможните заплахи за живота и здравето на клиента и неговото обкръжение;
  • Изработване на концепции и препоръки по осигуряване сигурността на Клиента;
  • Създаване на необходимата система от служебна документация, регламентираща охраната на Клиента;
  • Организиране работата на охраната.

 

ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ :

  • Защита в случай на непредвидени ситуации, възникващи с Клиента;
  • Защита от противозаконни посегателства;
  • Възможност за денонощно привличане на допълнителни сили и средства за решаване на внезапно възникнали кризисни ситуации;
  • Определяне представител от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД /ръководител на охраната/ за оперативно решаване на текущи въпроси.

 

Осъществява се от екип отлично подготвени професионалисти и в съответствие със Закона за частната охранителна дейност. Предлага се както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.