Телефон +359 66 800 121

Охрана на масови мероприятия

 

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана на масови мероприятия или дейности с краткосрочен характер, която включва организиране, обезпечаване, режим на контрол и безпрепятственото им протичане.

 

 

Охрана на масови мероприятия

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД разполага със специализирани охранителни екипи, изпълняващи своите функции чрез дискретно присъствие, действащи според Закона за частната охранителна дейност. Те са в постоянна готовност за незабавна реакция при евентуални заплахи и посегателства.
Всички наши служители са специално обучени и преминават през различни тестове, и разнообразни програми. Притежават специфични познания и умения като : самоконтрол и самозащита, дипломатичност и съобразителност, отговорност, добра комуникация, реакции при извънредни и непредвидени ситуации, психологическа подготовка, целяща разпознаване на съмнителни субекти, оказване на първа помощ и др.
Фирмата предвижда използването на специализирани технически и помощни средства, пропускателни и ограничителни съоръжения, патрулиращи автомобили, пълна екипировка с обозначителни знаци, палки, белезници, модерни средства за комуникация и др.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ :

  • Обследване, проучване и анализ на събитието, както и пълна информация относно евентуалният и допустим брой на участници в мероприятието;

  • Специализирани инструктажи на екипите по сигурност. Регламентиране участието на допълнителни сили и ресурси при необходимост, предизвикана от извънредни ситуации ;

  • Установяване на контакт с органите на МВР в съответният регион, целящи взаимодействие и поддръжка ;

 

ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ :

  • Позициониране на охранителните екипи ;

  • Контрол за притежание и опит за внасяне на оръжие и общоопасни вещества, горивни и взривни смеси, алкохол, наркотици и предмети, застрашаващи безпрепятственото протичане на масовата проява ;

  • Контрол и поддържане реда на територията на събитието от началото на неговото започване до финалното му приключване ;

  • Заключителни рапорти, обобщение и оценка на предприетите действия.

 

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД разполага с всички необходими ресурси, за да гарантира сигурността на участниците и безпрепятственото протичане на всички масови прояви, чрез професионално отношение и доказан опит!