Телефон +359 66 800 121
 • en

Физическа охрана

Физическа охрана

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД ПРЕДЛАГА:

 

 • Професионална физическа охрана на обекти, която включва организацията и провеждането на комплекс от мероприятия по обезпечаване охраната на материални ценности и хора в обекти;
 • Осигуряване на обществения ред на територията на охранявания обект и прилежащите му райони;
 • Документален и фейс-контрол на служителите/работниците, клиенти и посетители на охранявания обект;
 • Обход на територията на обекта с периодичен оглед на труднодостъпните участъци;
 • Недопускане опитите за кражби на материални ценности, а също и за непозволен износ на документи и имущество от територията на охранявания обект;
 • Техническа защитеност на обект / видеонаблюдение, контрол на достъпа и др./

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

 • Охранително обследване – обследване на обекта и оценка на риска за определяне на необходимата и оптимална организация за охраната му;
 • Разработване концепция за охрана, която включва подготовка на препоръки по техническата защитеност на обекта;
 • Създаване на необходимата служебна документация, регламентираща контролно-пропускателния режим и работата на охраната.
 • При сключване на договор „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД изготвя инструкции по контролно-пропускателния режим, съобразно спецификата на обекта, съгласувани с ръководството на съответното дружество, ОД на МВР и Правилника за вътрешния ред в обекта.
 • Организация работата на охраната в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

 

ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

 • Осъществяване на охрана с обучени охранители, съобразно неговата специфика и с използване на технически средства, средства за връзка, огнестрелно оръжие както и други;
 • Събиране, обработка и анализ на информацията, имаща връзка със спецификата и изискванията по защита на обекта;
 • Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията от охранителите. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД  разполага с усъвършенствани системи за контрол на личния състав – видеонаблюдение, бутони „БОДРОСТ” и др.;
 • Възможност за денонощно организиране на допълнителни сили и средства (въоръжени автопатрулни екипи, полиция) за решаване на внезапно възникнали кризисни ситуации;
 • Определяне на представител от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД (ръководител на охраната) за решаване на текущи въпроси.

 

ПРЕДИМСТВА НА ФИЗИЧЕСКАТА ОХРАНА НА ОБЕКТИ В „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД :

 

 • Възможност за поемане на имуществена отговорност при настъпила щета;
 • Използване на технически средства, средства за връзка, огнестрелно оръжие и други;
 • Усъвършенствани системи за контрол на личния състав – видеонаблюдение, бутони „БОДРОСТ” и др.
 • Възможност за ползване на паник – бутон при необходимост и реакция на въоръжени и специално обучени автопатрулни екипи;
 • Всички охранители на фирмата преминават задължително обучение в Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност „АЛФА – МЕТАЛ” ООД  /част от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД /. Като всяка година се организират допълнителни обучения за преподготовка.

 

Всички наши служители, изпълняващи непосредствена охранителна дейност носят задължително униформено облекло и отличителни знаци. Всеки охранител подписва декларация за лоялност и конфиденциалност по проблеми, свързани с охраняваните обекти.